27.07.2019

Phân biệt Bảo Hiểm Nhân Thọ và Phi Nhân Thọ

Tính đến hết năm 2018, thị trường bảo hiểm tại Việt Nam có 64 doanh nghiệp, tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt hơn 160 nghìn tỷ đồng, chiếm 2.9% GDP. Bảo hiểm (BH) không còn là thuật ngữ xa lạ, hầu hết người trong độ tuổi lao động đều đã và đang có tham gia BH, nếu không phải là BH Nhân thọ thì cũng là BH Phi nhân thọ. Nhưng thực tế vẫn còn nhiều người chưa phân biệt được sự giống và khác nhau giữa hai loại BH này.

Vài nét về nguồn gốc BH nói chung

BH hàng hải được coi là có lịch sử phát triển sớm nhất trong các ngành BH và nó đã đặt nền móng cho sự phát triển của BH sau này. Người ta cho rằng BH hàng hải ra đời từ những người thương lái Châu Âu. 

Vào khoảng thế kỷ XIV, khi Châu Âu bắt đầu mở những cuộc khai phá tới châu Á, châu Mỹ. Ngành hàng hải phát triển, những đội tàu buôn lớn đi và về với nguồn hàng hóa dồi dào từ những miền đất mới. Đi kèm với lợi ích là những nguy hiểm về giông bão, lạc đường, cướp biển,...Những thương lái bắt đầu nghĩ đến việc phải liên kết lại với nhau để hạn chế rủi ro, người ta đã đưa ra hai lựa chọn: thành lập liên doanh để cùng “lời ăn, lỗ chịu”, hoặc cùng nhau tham gia BH. Và BH đã ra đời từ đây.

BH Việt Nam thì ra đời khá muộn so với sự phát triển của BH thế giới, hoạt động BH thực sự bắt đầu khi có sự ra đời của Bảo Việt vào năm 1964. Nhưng mãi đến năm 1993 thì thị trường BH mới phát triển, khi Chính phủ ban hành nghị định 100 CP về hoạt động kinh doanh BH, nó phá vỡ thế độc quyền, tạo tiền đề cho sự ra đời của các tổ chức BH với nhiều hình thức khác nhau. Một loạt các công ty BH ra đời sau đó và phát triển đến ngày nay như: Bảo Minh, PTI, PVI, PJICO…  

Phân loại BH

Có nhiều cách để phân loại BH, trường hợp xét theo mục đích hoạt đông thì có 02 loại BH chính:

  • BH Thương mại: BH Nhân thọ, BH Phi nhân thọ

  • BH Phi Thương mại: BH Xã hội, BH Y tế

Trong bài viết này, sẽ giúp phân biệt hai loại hình thuộc BH Thương mại, cụ thể như sau:

STT Nội dung  Nhân Thọ  Phi Nhân Thọ
1 Phạm vi Con người Con người/Tài sản/Trách nhiệm dân sự
2 Thời hạn Dài hạn 5 đến 10, 20, 50 năm hoặc suốt đời Từ 1-2 năm, hoặc ngắn hơn
3 Tính chất - Giá trị tiết kiệm – đầu tư cho tương lại Bảo vệ rủi ro
- Quỹ bảo vệ toàn diện liên quan đến nhiều rủi ro
- Chương trình bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo – hỗ trợ nằm viện
- Quỹ học vấn dành cho con, quỹ hưu trí tự nguyện cho bản thân khi về già,…..
4 Đóng phí Theo từng tháng, quý, 6 tháng hay 1 năm Thông thường đóng 1 lần duy nhất sau khi ký hợp đồng
5 Yếu tố để tính phí Tuổi, giới tính, nghề nghiệp, thời gian tham gia, tỷ lệ tử vong, số tiền bảo hiểm Xác suất rủi do, số tiền BH và chế độ BH
6 Quyền lợi Chi trả quyền lợi cho khách hàng khi: Trong giới hạn của các điều khoản có trong hợp đồng khi có tổn thất xảy ra
- Kết thúc hợp đồng
- Tử vong hoặc thương tật
- Ung thư hoặc bệnh hiểm nghèo
7 Lãi Tham gia BH nhân thọ thì dù rủi ro hay không rủi ro khách hàng vẫn nhận được tiền bảo hiểm và có lời. Không có quyền lợi tích lũy, nên không sinh lãi (nên phí BH thường thấp)
Nhưng lãi suất không cao, tiền đóng vào được tích lũy và có sinh lời, nhưng là một quá trình dài hạn và có kỷ luật.
8 Tham gia nhiều hợp đồng BH cùng lúc Bồi thường tất cả hợp đồng khi rủi ro xảy ra (vì tính mạng là vô giá) Không vượt quá giá trị tài sản dù có mua nhiều hợp đồng
9 Người thụ hưởng Bất kỳ ai theo thỏa thuận Nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của sự cố
10 Nguyên tắc bồi thường Chi trả độc lập theo nguyên tắc khoán Sử dụng thế quyền và chi trả theo nguyên tắc đóng góp
11 Một số loại BH - Bảo hiểm trọn đời; - Bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại;
- Bảo hiểm sinh kỳ; - Bảo hiểm hàng không;
- Bảo hiểm tử kỳ; - Bảo hiểm xe cơ giới;
- Bảo hiểm hỗn hợp; - Bảo hiểm cháy, nổ;
- Bảo hiểm trả tiền định kỳ; - Bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự của chủ tàu;
- ... - ….
12 Ý nghĩa Mang ý nghĩa sự sống và ý nghĩa tiết kiệm đầu tư Mang ý nghĩa giúp khách hàng giảm khó khăn khi gặp rủi ro.

Bảng so sánh BH Nhân thọ và Phi nhân thọ

Với những thông tin trên, Papaya hy vọng giúp bạn có được những thông tin hữu ích, và cái nhìn tổng quan hơn về ngành BH. Nhưng dù là BH Nhân thọ hay Phi nhân thọ thì chúng ta cũng không thể phủ nhận những đóng góp tích cực của ngành vào nền kinh tế. Thể hiện qua việc góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, gia tăng đầu tư trở lại nền kinh tế, bổ trợ cho chính sách an sinh xã hội, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế,...và vô vàng những đóng góp khác.