Bảo hiểm mất cắp xe máy

1. Giá trị xe của tôi được xác định như thế nào?
• Giá trị xe của bạn được xác định theo giá trị thị trường thực tế của xe ở thời điểm đền bù bảo hiểm hoặc theo mức đền bù bạn đã chọn, tùy theo mức nào thấp hơn. Papaya sẽ cố gắng để xác định giá trị xe của bạn để đưa ra mức đền bù giống thực tế nhất có thể.


2. Tôi thấy có 3 mức bồi thường khác nhau, PAPAYA có thể giải thích rõ hơn không?
• 3 mức bồi thường tương ứng với 3 trường hợp mất cắp xảy ra:
Trường hợp 1: Mức bồi thường 80% giá trị xe
Mất cắp tại các điểm trông giữ xe tại trường học, bệnh viện, cơ quan, tòa nhà, bãi giữ xe công cộng, các tổ chức khác có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động đồng thời có phát phiếu giữ xe

Trường hợp 2: Mức bồi thường 50% giá trị xe
Nhà, nơi cư trú bị trộm cướp đột nhập, cạy phá có dấu vết để lại và/hoặc bị tấn công hoặc đe dọa tấn công bằng vũ lực hoặc bị cướp

Trường hợp 3: Mức bồi thường 15% giá trị xe
Mất không do các lý do nêu ra trong trường hợp 1 và 2, do bất cẩn cá nhân


3. Tôi không nhớ chính xác năm sản xuất xe, điền không chính xác có bị ảnh hưởng gì đến việc đền bù không?
• Bạn chỉ cần điền thông tin năm đăng ký xe của mình trên cavet xe. Các loại giấy tờ nào cần phải cung cấp để yêu cầu bồi thường nếu không may bị mất cắp


4. Tiền bồi thường sẽ được thanh toán như thế nào?
Trong thời gian bao lâu?

• Bạn chỉ cần điền thông tin năm đăng ký xe của mình trên cavet xe. Các loại giấy tờ nào cần phải cung cấp để yêu cầu bồi thường nếu không may bị mất cắp