Bảo hiểm bắt buộc xe máy

Hay còn gọi là Bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc xe máy

66.000 vnđ/năm

Được hỗ trợ chi phí đền bù các thiệt hại về người và tài sản mà xe gây ra cho người khác khi tham gia giao thông.

Lợi ích

Người bị nạn

Đền bù thương tổn thân thể hoặc tử vong cho người bị bạn gây tai nạn giao thông lên đến

100.000.000
vnđ / người / vụ

icon-people.svg

Thiệt hại tài sản

Đền bù chi phí sửa chữa, thay mới phụ tùng cho phương tiện và tài sản của người bị bạn gây tai nạn giao thông lên đến

50.000.000
vnđ / người / vụ

icon-hand-money.svg

Bảo hiểm bắt buộc xe máy
chi trả bạn những gì?

icon-people.svg

Chi phí đền bù cho người bị bạn gây tai nạn giao thông, dựa trên tỉ lệ thương tật thân thể.

Bảng quy định tỉ lệ thương tật
icon-laptop.svg

Chi phí sửa chữa, đổi mới tài sản (điện thoại, laptop), của người bị bạn gây tai nạn giao thông

icon-moto.svg

Chi phí sửa chữa xe, phương tiện của người bị bạn gây tai nạn giao thông

icon-bia.svg

Chi phí đền bù tử vong của người bị bạn gây tai nạn giao thông


Bảo hiểm bắt buộc xe máy
không chi trả gì?

icon-cap.svg

Viện phí, khám bác sĩ, phẫu thuật của bạn và người ngồi sau xe bạn

icon-laptop-color.svg

Chi phí sửa chữa, đổi mới tài sản ( điện thoại, laptop,…) của bạn

icon-moto-color.svg

Chi phí sửa chữa phương tiện của bạn

BH Hai Người Ngồi Trên Xe

60.000 - 90.000 vnđ / năm

Hỗ trợ chi phí cho lái xe và những người khác ngồi trên xe trong trường hợp bị thương hay tử vong do xe gặp tai nạn bất ngờ.

Với 60.000 vnđ/năm

Hỗ trợ chi phí cho lái xe và người khác ngồi trên xe trong trường hợp bị thương hay tử vong do xe gặp tai nạn bất ngờ, lên đến

20.000.000
vnđ / người / vụ

icon-people-2.svg

Với 90.000 vnđ/năm

Hỗ trợ chi phí cho lái xe và người khác ngồi trên xe trong trường hợp bị thương hay tử vong do xe gặp tai nạn bất ngờ, lên đến

30.000.000
vnđ / người / vụ

icon-people-2.svg

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
chi trả bạn những gì?

icon-people.svg

Chi phí thương tổn cho bạn và người ngồi sau

Bảng quy định tỉ lệ thương tật
icon-bia.svg

Chi phí tử vong (nếu có)


Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe
không chi trả gì?

icon-laptop-color.svg

Chi phí sửa chữa, đổi mới tài sản ( điện thoại, laptop,…) của bạn

icon-moto-color.svg

Chi phí sửa chữa phương tiện của bạn

Bảo hiểm mất cắp xe máy

Chỉ từ 250.000 vnđ / năm bạn có thể được chi trả lên đến 80% giá trị xe khi bị mất cắp, cướp.

Bảo hiểm mất cắp xe máy chi trả bạn những gì?

icon-moto

Tiền bồi thường khi xảy ra mất cắp toàn bộ xe máy của bạn


Bảo hiểm mất cắp xe máy không chi trả gì?

icon-fire

Thiệt hại toàn bộ xe cho cháy nổ, ngập lụt, thiên tai, khủng bố.

icon-cup

Mất cắp bộ phận xe ( gương chiếu hậu, bánh xe, Yên xe, ….)

Mức bồi thường theo từng trường hợp mất cắp

Mức bồi thường chính xác sẽ dựa trên giá trị thực tế của xe tại thời điểm mất cắp

7100vnđ

Mất cắp tại các điểm trông giữ xe công cộng, tòa nhà, trường học, công ty, bệnh viện v.v...

7100vnđ

Mất tại nhà, nơi cư trú bị trộm cướp đột nhập hoặc bị cướp.

7100vnđ

Nguyên nhân khác như mất cắp do bất cẩn, không có sự bảo vệ từ phía chủ xe.

Chú ý, gói bảo hiểm chỉ áp dụng cho những dòng xe nhất định,
chọn dòng xe mà bạn cần mua bảo hiểm

Mua ngay